Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2020 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Β-θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του 2ου Λυκείου Πτολεμαΐδας

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 18/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Α-θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 17/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την αλλαγή χρηματοδότησης του 7ου και 8ου Νηπιαγωγείων Πτολεμαΐδας λόγω προσωρινής συστέγασης.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την Α κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στα ενεργειακά μετά την ανακοίνωση για την απολιγνιτοποίηση της περιοχής.

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2020 – Έκδοση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2020 – Συναίνεση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χορήγηση αδείας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφής για την αναζήτηση θησαυρού σε δημοτική έκταση αγροκτήματος Πτολεμαΐδας

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υλικών

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2020 – Διακοπή μίσθωσης ακινήτου στο χώρο στην πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2020 – Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους από το ΔΣ της ΚΕΔΕ και ορισμός νέου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο