Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2020 – Παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2020 – Αποδοχή ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2020 – Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2020 – Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2020 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης Αθλητισμού ( ΔΕΑΠ ) και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε Ευθύνη

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2020 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 1/2020 απόφασης Κοινότητας Καρυοχωρίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος στον σύλλογο «Κίνηση πολιτών για την μετεγκατάσταση και την απαλλοτρίωση της ΤΚ Καρυοχωρίου».

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2020 – Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2020 – Αποφασίσθηκε η διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2020 – Ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού (παγία προκαταβολή) και αίτημα δημιουργίας win banking

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία έως 2.500€.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο