Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2020 – Αποφασίσθηκε η παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας – τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2020 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2020.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2020 – Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2020.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2018 Α.Δ.Σ. Εορδαίας περί αποδοχής της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2020 – Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ενοικίου 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2020 – Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ενοικίου 18ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2020 – Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 16-1-2020

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2020 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Πρόληψης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης,

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2020 – Ένταξη νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ ) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο