Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2020 – Έγκριση της θεωρημένης με αριθμ. 1/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 89 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης » στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» στην επενδυτική προτεραιότητα 2c και στον ειδικό στόχο 02111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2020 – Έγκριση της θεωρημένης με αριθμ. 1/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 89 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης » στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» στην επενδυτική προτεραιότητα 2c και στον ειδικό στόχο 02111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 57/2020 – Αποδοχή της Πράξης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος οικοπέδου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο ‘’Ανακατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίων τ.κ. Δροσερού ‘’β) έγκριση του σχεδίου της σύμβασης χρησιδανείου (άνευ ανταλλάγματος ) και της διενέργειας των απαραίτητων ενεργειών

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την κατάθεση πρότασης παράτασης λειτουργίας των μονάδων 3 & 4 ΑΗΣ Καρδιάς έως την τροφοδότηση θερμότητας τηλεθέρμανσης από την μονάδα Πτολεμαΐδα 5.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2020- Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση σχεδίου Σύμβασης πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμότητα από την μονάδα V

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2020 – Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 3/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019» σχετικά με το πρώτο σημείο τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2020 – Εγκρίθηκε η 4/2020 απόφαση Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2020».

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 51/2020 – Αναπροσαρμογή ενοικίου 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2020 – Έγκριση της υπ’αριθ. 8/2020 Απόφαση της Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2020»

[…]
Accessibility
Κλείσιμο