Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2020 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2020 – Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 2016»

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ έτους 2020 για την εκτέλεση του έργου συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2020 – Αλλαγή χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2020 – Καθιέρωση 12ωρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 134/2020 – Παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημ καταστήματος Βερμίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 132/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειων υπηρεσιών

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 131/2020 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 130/2020 – Γνωμοδότηση ΔΣ για εσκαφή αναζήτηση κρυμένου θησαυρού στην ΤΚ Αναρράχης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο