Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 161/2020 – Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2020 – Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας..

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 159/2020 – Έγκριση συμμετοχής στην ενεργειακή κοινότητα, Αγορά συνεταιριστικού μεριδίου και έγκριση καταστατικού ενεργειακής κοινότητας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2020 – Έγκριση δημιουργίας Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης μέσω του Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 149/2020 ΑΔΣ που αφορά την Τροποποίηση του Πρ/σμού οικ. Έτους 2020 ( ΑΟΕ 240/20 )

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2020 – Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2020 – Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άμεσης βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2020 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Γαλάτειας

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2020 – Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2020 – Παράταση σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και μείωση μισθώματος περίπτερο επί της Φούφα και Δημοκρατίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο