Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2020 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2020 – Αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ από το πρόγραμμα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » με το ακρωνύμιο ‘’RESPONSE

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηματοδότηση του Δήμου, από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2020 – Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Μελανοφρύδη Πτολεμαΐδας.

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2020 – Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων και διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2020 – Απ’ ευθείας εκμίσθωση καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2020 – Διαγραφή μισθωμάτων ύστερα από διακοπή σύμβασης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γαλάτειας και κατάπτωση Εγγυητικής

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2020 – Διαγραφή της διαφοράς ύστερα από παράταση μείωσης μισθώματος περιπτέρου

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 6 της εγκριθείσας σύμβασης – πλαίσιο για την Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας από την μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V.

[…]
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2020 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο