Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 29/2016 – Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας» με αριθ. Μελέτης 10/2014

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση (βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας -από γήπεδο Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς» με αριθμ. μελέτης 174/2009

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 27/2016 – Τροποποίηση Καταστατικού Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β ) Μεσοβούνου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 26/2016 – Παραλαβή μελετών που εκπόνησε η ΑΝΚΟ ΑΕ μέσω προγραμματικών συμβάσεων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 25/2016 – «Αύξηση Π/Υ των έργων του 4ου Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λόγω Αναπροσαρμογής των ποσών με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τους τίτλους: α) «Συντήρηση-Διαμόρφωση (Βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας (από γήπεδο τ.δ. Αγίου Χρυσοφόρου έως το δ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 24/2016 – Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 23/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ & ΤΕ έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 22/2016 – Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 21/2016 – Έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 20/2016 – Λήψη απόφασης συνδιοργάνωση εκδηλώσεων α. με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για το Πανελλήνιο κύπελο επιλέκτων αγώνων Άρσης Βαρών β. με την Μητρόπολη Φλωρίνης –Πρεσπών & Εορδαίας – την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών – τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Α΄

[…]
Accessibility
Κλείσιμο