Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 109/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 108/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 107/2016 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 106/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου « Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 105/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου « Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από κεντρική πλατεία »

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 104/2016 – Αναβολή της Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ » Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 103/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 102/2016 – Εγκρίθηκε η 8η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαίδας.»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 101/2016 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας – Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 100/2016 – Εγκρίθηκε η 2η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο