Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2014 ΑΕΠΟ του έργου Αιλοκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας , Νάουσας και Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 4685/20.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2021 – Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ που αφορά την αύξηση ωραρίου κατά μία (1) ώρα των απασχολούμενων καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 1/2021 – Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία « ΒΟΡΕΑΣ » του Δήμου Εορδαίας

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2020 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 ( 289/20 ΑΟΕ)

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2020 – Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης του Δήμου και των ΝΠ

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2020 – Έγκριση πρ/σμού Δήμου Εορδαίας οικ. Έτους 2021

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2020 – Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση « Οπωροκηπευτικών » στην Καραγκόζη Ευαγγελία

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2020 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση ειδών κηπουρικής στην Μουρουζίδου Χριστίνα

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2020 -Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών έτους 2021

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2020 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο