Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 253/2016 – Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης 18ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 252/2016 -Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ ΦΟΥΦΑ και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 251/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΔΚ Πτολεμαΐδας και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 250/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Προαστείου και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 249/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Περδίκκα και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 248/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Πενταβρύσσου και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 247/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Ολυμπιάδας και Απαλλαγή υπολόγου.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 246/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Μηλοχωρίου και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 245/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Μεσοβούνου και Απαλλαγή υπολόγου.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 244/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρου ΤΚ Κομνηνών και Απαλλαγή υπολόγου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο