Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 291/2016 – Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου μας στην Γ.Σ. της ΠΕΔ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΔΣ Χρήστου Κατσίνα.

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 289/2016 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

[…]
November 21, 2016

Αρ .απόφασης 288/2016 – Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 286/2016 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ Τριμήνου οικ. Έτους 2016

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 268/2016 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου Συντήρηση αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου – Τροποποίηση πρ/σμού 2016

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 284/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση επικεράμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαίδας »

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 283/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Στερέωση – Συντήρηση Αρχοντικού ΧΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ στην ΤΚ Βλάστης

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 282/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 281/2016 – Αναβολή της έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου Δήμου Πτολεμαΐδας

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 280/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο