Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 330/2016 – Εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός πίνακας της μελέτης Εκπόνησης οριστικής μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΔ Ερμακιάς

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 329/2016 – Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ Ανατολικού Δ . Βερμίου.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 314/2016 – Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 309/2016 – Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου τ. Δήμου Αγίας Παρασκευής.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 305/2016 – Αποδοχή ποσού 50.000 € και εξειδίκευση από πιστώσεις ΣΑΕ 055 για πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 285/2016- Έγκριση παραλαβής μελετών που εκπόνησε η ΑΝΔΕΠ

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 328/2016 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 327/2016 – Ψήφιση πίστωσης ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 326/2016 – Τροποποίηση της 297/2016 ΑΔΣ σχετικά με την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης της ΤΚ Ερμακιάς.

[…]
December 12, 2016

Αρ. Απόφασης 325/2016 – Συναίνεση ή μη του Δημ. Συμβ. Για ξεκίνημα διαδικασιών για χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης Μαρμάρου ΣΤΗ ΘΈΣΗ Μαγούλα Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο