Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 353/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 388/2016 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με τα τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα Διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 352/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και του Δήμου Εορδαίας.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 351/2016 – Αποφασίστηκε η τροποποίηση του πρ/σμού οικ. Έτους 2016

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 350/2016 – Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου φωτισμού.

[…]
January 16, 2017

Αρ . Απόφασης 349/2016 – Παρακράτηση από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου μας λογαριασμών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 348/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή με την ΔΕΔΔΗΕ νέων παροχών ρεύματος

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 347/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην ΤΚ Περδίκκα και σύνδεση παροχής στην Πτολεμαϊδα

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 346/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για διόρθωση αδείας κυκλοφορίας του Υπ.’ αριθμ. ΚΗΥ 8938 αυτοκινήτου του Δήμου μας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 345/2016 – Αποφασίστηκε η παράταση διάρκειας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαϊδας

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 344/2016 – Αποφασίσθηκε η παράδοση του έργου «Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου» προς χρήση- λειτουργία και συντήρηση στην ΔΕΥΑ Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο