Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 359/2016 – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016

[…]
February 8, 2017

Αρ. Απόφασης 335/2016 – Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας και υποβολή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 363/2016 – Λήψη απόφασης για υπογραφή επισυναπτόμενης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ( escrow account ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου .

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 362/2016 – Εγκριση της υπ’αριθ. 92/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 361/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 91/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την κατάρτιση του πρ/σμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2017

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 358/2016 – Μεταφορά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από το χώρο του 1ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαϊδας στο χώρο του κλειτσού γυμναστηρίου των ΔΑΚ

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 357/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 18/2016 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Αίτημα διαφόρων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας για παραχωρήσεις Γυμναστηρίων σχολικών μονάδων

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 356/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 19/2016 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με «Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών για παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 355/2016 – Εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης

[…]
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 354/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 20/2016 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο