Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2021 – Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Εορδαίας.

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2021 – Αποφασίσθηκε η υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ οικ. Έτους 2021 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2021 – Υιοθέτηση ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

[…]
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2021 – Προτάσεις και παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 18/2021 – Παραχώρηση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου (νεκροφόρα) στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Αρδάσσης.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2021 – Εγκρίθηκε η Α κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2021 – Έγκριση της υπ’αριθ. 1/2021 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2021

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2021 – Εγκρίθηκε η 1/2021 απόφαση τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την «Υλοτομία 2021».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο