Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 37/2017 – Αποδοχή ένταξης έργων στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 35/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 34/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών συσκευών για τα κέντρα κοινότητας.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 33/2017 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση κτιρίου Κέντρου Κοινότητας

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 32/2017 – Εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας » Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 28/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 21/2013.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 26/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 7/2015.

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 25/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017

[…]
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 24/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την μείωση τιμολογίου στον 3ο λογαριασμό Τηλεθέρμανσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο