Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 59/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για το έργο «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων »

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 58/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο « Κατασκευή Αποδυτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Δ Ολυμπιάδος»

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 55/2017 – Παραλαβή μελετών και παραχώρηση στην ΔΕΥΑΕ

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 52/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 49/2017 – Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 47/2017 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 46/2017 – Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ ( εντός των οποίων βρίσκονται γεωτρήσεις της επιχείρησης ) για να προχωρήσει η αδειοδότηση σημείων υδροληψίας πόσιμου ύδατος.

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 42/2017 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 41/2017 – Εκμίσθωση ακινήτων καταστημάτων που βρίσκονται στον ΟΕΚ Πενταβρύσου (Ι)

[…]
March 7, 2017

Αρ. Απόφασης 39/2017 – Αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο