Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 123/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 113/2017 – Καθαρισμός κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Βερμίου – Μουρικίου Δήμου Εορδαίας

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 112/2017 – Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 111/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας »

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 110/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 109/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 108/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 107/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕΥΑΕ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 106/2017 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης ( ΔΕΤΗΠ )

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 105/2017 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο