Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις Ε.Α.Π. για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 141/2017 – «Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2017 – Ψήφιση πιστώσεων»

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 140/2017 – Έγκριση διεξαγωγής 19ης Ανθοκομικής Έκθεσης 25-29 Μαΐου 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 139/2017 – Επιστροφή χρημάτων & διαγραφή ποσού από μισθώματα αγροτεμαχίων στην ΤΚ Κομάνου.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 138/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 137/2017 – Εγκρίθηκε η 7/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2017».

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 136/2017 – Εγκρίθηκε η 9/2017 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2017».

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 135/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης Δήμου Εορδαίας σχετικά με «Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2017»

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 134/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 133/2017 – Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Αναβάθμιση και διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 46/2009

[…]
Accessibility
Κλείσιμο