Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2017 – Κατανομή Ποσού 170.184,34 € ( Β κατανομή ) στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2017 – Συνδιοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 149/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ Καρυοχωρίου

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας.148/2017 –

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2017 – Αποδοχή ποσού 6.049,35 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο « « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο W C του Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδα

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Αντιπλημμυρικά Έργα στη ΔΚ Πτολεμαΐδας’

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Αντιπλημμυρικά Έργα στην ΤΚ Περδίκκα ’

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2017 – Αποφασίσθηκε η εκτέλεση έργου Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Καρυοχωρίου – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την Εργασία Έλεγχος – Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Εορδαίας

[…]
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 117/2017 – Έγκριση Απολογισμού Α τριμήνου Οικονομικού έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο