Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Διασύνδεσης Ταμιευτήρια Φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2017 – Έγκριση 9ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης “Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας”

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Δημαρχιακού καταστήματος Δ Μουρικίου

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωρίου.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2017 – Παραλαβή μελέτης « Βελτίωση ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας.»

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2017 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2017 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» , κατανομή και ψήφιση αυτού.

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2017 – Αποδοχή ποσού 22.487,40 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Πτολεμαΐδας »

[…]
June 8, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο