Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 1/2015.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2017 – Έγινε αποδεκτό το αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης οικισμού Αναργύρων στη θέση ΚΟΥΡΙ

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2017 – Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον καθορισμό ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης Μαυροπηγής.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2017 – Θετική γνωμοδότηση για την χωροθέτηση Κοιμητηρίων του νέου Οικισμού Μαυροπηγής.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2017 – Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ και Δήμου Εορδαίας για το έργο Αντιπλημμυρικά έργα ΔΚ Πτολεμαΐδας .

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση νέων παροχών – μετατόπιση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

[…]
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2017 – Εγκρίθηκε το 2/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο