Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2017 – Παράταση προθεσμίας έργου – συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμό μελέτης 25/2016.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2017 – Εκτέλεση έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού Δικτύου του Δήμου Εορδαίας– Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικονομικού έτους 2017- Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου ΤΚ Ολυμπιάδος. – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 211/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικονομικού έτους 2017- Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο « Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2017 – Έγκριση Απολογισμού Β τριμήνου Οικονομικού έτους 2017.

[…]
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο