Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2021 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου οικ. ¨έτους 2021

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2021 – Αποφασίσθηκε η 11η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας».

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης, για εννέα (9) έτη, των γραφείων του πρώτου ορόφου του πρώην δημοτικού καταστήματος Μουρικίου στο Εμπόριο, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για τη δημιουργία Πρότυπου Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας σε συνεργασία με το ΙΕΚ και το ΚΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΚΕΚ) του ΕΚΑΒ.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Τροποποίηση των υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ και 10/2021 Αποφάσεων Περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο « φωτοβολαταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση Αγίου Χριστοφόρου 1 » Δ.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας , ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2021 – Ένταξη παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικών συνδέσεων Κ Δροσερού στους συμψηφιστικούς λογαριασμούς ΔΕΗ Δήμου Εορδαίας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2021 – Ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγια προκαταβολή) και αίτημα δημιουργίας win banking

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2021 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ/. έτους 2021 ( 78-21 ΑΟΕ ) Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας »

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2021 – Έγκριση Μεταβίβασης αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο