Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαΐδας»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία.»

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2017 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2017 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να κατασκευάσει εντός αυτής το κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Ανακυκλώσιμων υλικών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο