Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2017 – Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2017 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 257/2017 – Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαίδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2017

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2017 – Παραλαβή μελέτης « Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Πύργων Δ. Ε Βερμίου »

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπίστωση βλαβών του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ ΒΕΡΜΙΟΥ »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο