Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 272/2017 – Χορήγηση αδειών παραγωγού πολητών λαϊκών αγορών

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 271/017 – Έγκριση μεταβίβαση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2017 – Αποδοχή παραίτησης του ΔΣ από μέλος επιτροπών – Ορισμός νέου μέλους

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2017 – Έγκριση διενέργειας προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας & των Νομικών Προσώπων του και προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 268/2017 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2016 έως 31-10-2016

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 267/2017 – Εξαγωγή λογαριασμών Υ/Σ της ΔΕΤΗΠ από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 266/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την Επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 263/2017 – Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2017 – Εκμίσθωση εκτάσεων στην ΤΚ Ερμακιάς για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων

[…]
Accessibility
Κλείσιμο