Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2017 – Αποφασίσθηκε η διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/2017 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 22/2011.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2017 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21/2013.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » με Αναθεώρηση

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2017 – Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2017 – Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας 2017

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου ( παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια ) – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Πρ/σμού οικ. Έτους 2017

[…]
Accessibility
Κλείσιμο