Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2017 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαλάτειας»

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός νέων Κοιμητηριών».

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 311/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2017- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθ. μελέτης 11/2017.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2017 – Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο- «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» με αριθμ. μελέτης 48/2009.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 308/2017- Κατάταξη Δημοτικών και Κοινοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2017 – Αποδοχή ποσού 1.400.000,00 € για το έργο «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων. » – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 306/2017 – Αποδοχή ποσού 299.831,55 € για το έργο «Έργα Βελτίωσης ποιότητας του Ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 305/2017- Αποδοχή ποσού 24.799,01 € για το έργο Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο