Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2021 – Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ – Ορισμός νέου.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2021 – Έγκριση της υπ’αριθ. 17/2021 ΑΔΣ της σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου και μη εμπορεύσιμου υλικού στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2021 – Αποφασίσθηκε η παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην Κοινότητα Καρυοχωρίου δήμου Εορδαίας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2021 – Μείωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 51/2021 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2021- Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 ( 162/2021 ΑΟΕ ) – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου μας.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2021- Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 99-2021 ΑΟΕ σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο