Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 372/2017 – Έγκριση μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 371/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 55/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018».

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 370/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 51/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2018 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 50/2017 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 368/2017 – Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 43/2017 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2017 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 364/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας»

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 363/2017 – Αποδοχή αιτήματος ΚΕΔΕ για παραχώρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 10/2014 .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο