Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 17/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας » (20/16 μελέτη )

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας »

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 365/2017 ΑΔΣ συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου και Προμήθεια Ανταλλακτικών .

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.»

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας » αριθμ. μελ. 11/2017

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2018 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο :« Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδρομο του 2ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελ. 1/2016

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 11/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο