Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2018 -Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2018 – Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2018 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 Δήμου Εορδαίας

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2018 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ( Α Κατανομή 2018 )

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2018 – Επαναψήφιση πιστώσεων για Δημόσιες Σχέσεις

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 ΑΤΚ Μεσοβούνου σχετικά με τις προτάσεις για την επιλογή χάραξη της παράκαμψης του Οικισμού Μεσοβούνου στην αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας του οδικού τμήματος Ανατολικού Πύργων.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή – ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2018 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2018 – Αποφασίσθηκε η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

[…]
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2018 – Αποφασίσθηκε η Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)» με (18) Η/Υ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο