Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 197/2016 – Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου Εσωτερική Οδοποία Α Φάση συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου του δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 195/2016 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών συμβάσεων

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 194/2016 – Αποδοχή ποσού ΘΗΣΕΑ – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2016

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης: “Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαϊδας – Ανάπλαση νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 162/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 161/2016 – Εξέταση της ένστασης του Δαγκλη Ο.Ε., κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017»

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 160/2016 -Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής για την προμήθεια : « Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας» , ορισμός αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 159/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομιδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 157/2016 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 156/2016 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λούνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2016 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο