Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 208/2016 – Αποφασίσθηκε η εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 207/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 205/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 204/2016 – Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 203/2016 – Κατανομή Ποσού ΣΑΤΑ 2016 για Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 202/2016 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ)

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 200/2016 – Αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την παραχώρηση ως προς την χρήση χώρου κοινοχρήστων εκτάσεων για την κατασκευή υπόγειων υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 199/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας.

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 198/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο