Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon 2020, WET – Wise Energy Transition

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018 ( 110 ΑΟΕ)

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2018 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 31/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 49/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την συστέγαση των Νηπιαγωγείων του Μηλοχωρίου στους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2018 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων που βρίσκονται επί της οδού Αν. Νικολαίδη (κοινόχρηστος χώρος) – επί της οδού Αδύσσης 18 στην Πτολεμαΐδα

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2018 – Εγκρίθηκε η 2/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδ. Σταθμός και Κοιμητήρια)

[…]
Accessibility
Κλείσιμο