Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 67/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2018 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών και παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου – προμήθειας ανταλλακτικών για το έτος 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 364/2018 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 363/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2018 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα 1.

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2018 – Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ,. Μελέτης 21/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 358/2018 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου » με αριθμό μελέτης 14/2013

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 357/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΦΟΥΦΑ αριθμ. μελέτης 26/2006

[…]
Accessibility
Κλείσιμο