Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 91/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί του αιτήματος της RAE για την αύξηση φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθμών εντός της ΔΕ Βλάστης

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 264/2021 – Έγκριση ισολογισμού – κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης κερδών οικ. έτους 2020 της ΚΕΔΕ.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 263/2021 – Έγκριση ή μη διαγραφή οφειλής.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2021 – Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης συνδρομής εφαρμογής αγρομετεωρολογικων υπηρεσιών.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 261/2021 – Έγκριση ή μη της 14ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ.Δροσερού»

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας λογω μη επάρκειας προσωπικού. Ακύρωση εν μέρει της 204/2021 ΑΟΕ.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση παρέμβασης σε αίτηση αναγνώρισης ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 257/2021- Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών για την διοργάνωση της εκδήλωσης « Η Ελευθερία μέσα από τα μάτια των παιδιών»

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 255/2021 – Παράταση της ένταξης του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας ΕΠΑΣ. ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2020-2021, ενόψει του σχολικού έτους 2021-2022 .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο