August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»-Ομάδα Β Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. Ορισμός αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2019 – Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2019 – Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2018 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2018.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2018 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2018 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

[…]
Accessibility
Κλείσιμο