Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 30, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2021 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2022

[…]
November 30, 2021

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 22/2021 – Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 107/2021 – Κατάργηση κενωθέντων περιπτέρων Α. στην Κοινότητα Άρδασσας Β. στην Κοινότητα Εμπορίου

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 106/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Περδίκκα στην Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 105/2021 – Αποφασίσθηκε η παράταση μείωσης μισθώματος – δικαιώματος εκμετάλλευσης περίπτερου επί της Φούφα και Δημοκρατίας

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 104/2021 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 254/21 ΑΟΕ)

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 103/2021 – Έγκριση της άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με κατάργηση πεζόδρομου και την δημιουργία ενός Ο.Τ. το οποίο προκύπτει από την συνένωση των Ο.Τ. 297ε και 297θ.

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 102/2021 – Έγκριση φακέλου Δημόσιας

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2021 – Ορισμός δημοτικού Συμβούλου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινότητας Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου

[…]
October 19, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 100/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο