Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για το έτος 2020.

Πρόσκληση για την κατάρτιση των καταλόγων Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης έτους 2021
February 5, 2021
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 22-2-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας
February 10, 2021

Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ για το έτος 2020.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΗΛ. 246 335 01 63
Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                           Πτολεμαΐδα 8/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε εκτέλεση της 317/2019 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2020, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση   (Xορηγείται από την υπηρεσία :  ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ  2020 –   .doc  .pdf –  ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 2020 –    .doc    .pdf)
 2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας (πάσο).
 5. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2020.
 6. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2020.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαϊου 2 0 2 1

 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: goupou@ptolemaida.gr και msimeonidis@ptolemaida.gr

 

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

 1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής: karatosiou@ptolemaida.gr
 2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου: athanasiadis@ptolemaida.gr
 3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου: d.mourikiou@kep.gov.gr

 

Accessibility
Κλείσιμο