2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ” – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ» ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΟΥ 2019
December 5, 2019
Συνέντευξη Τύπου για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Εορδαίας
December 9, 2019

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 16, του Ν.4486/17, συγκροτείται σε κάθε ΤοΠΦΥ, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ. ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα ορισμού, που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β. της σχετικής Πρόσκλησης.

Πρόσκληση ΑΔΑ: ΩΙΡΣΟΡΕΠ-ΧΤ4

52175-2%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%80%cf%86%cf%85-%cf%89%ce%b9%cf%81%cf%83%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%80-%cf%87%cf%844

Accessibility
Κλείσιμο