Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2021

Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021
December 27, 2021
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
January 12, 2022

Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΗΛ. 2463350163
Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                            Πτολεμαΐδα 7/1/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε εκτέλεση της 174/2020 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2021, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).  ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ (docpdf)  – ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ  (doc pdf)
  2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας (πάσο).
  5. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2021.
  6. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2020.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαϊου 2 0 2 2

 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: goupou@ptolemaida.gr και msimeonidis@ptolemaida.gr

 

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου: athanasiadis@ptolemaida.gr
  2. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου: d.mourikiou@kep.gov.gr

 

Accessibility
Κλείσιμο