Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση Αδειών Απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ.
October 21, 2020
Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
October 26, 2020

Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση Αδειών Απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου

 

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛ.: 243 602 28 57

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

 Όσοι αμπελοκαλλιεργητές χρειάζονται βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου παρακαλούνται να προσέρχονται  στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Εορδαίας στα γραφεία μας στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο) μόνο κατόπιν  ραντεβού (τηλ: 246 30-22 857  –  57 061  –  81 606),  για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις  02-11-2020 μέχρι 31-12-2020.

     Επίσης οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σκαναρισμένα στα παρακάτω email:

  1. Για τον πρώην Δήμο Πτολεμαϊδας plagerinou@ptolemaida.gr (Πλαγερινού Κυριακή)
  2. Για τους πρώην Δήμους  Βερμίου- Αγ. Παρασκευής manou@ptolemaida.gr ( Μάνου Βασιλική)
  3. Για τον πρώην Δήμο Μουρικίου kyriakidou@ptolemaida.gr (Κυριακίδου Άννα)

  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

  Επίσης βεβαίωση μόνο  για ένα (1) στρέμμα  μπορούν να πάρουν  από την υπηρεσία μας  αμπελουργοί που έχουν αμπελώνες εκτάσεως μεγαλύτερης του ενός στρέμματος.

     Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία )  (ΑΙΤΗΣΗ .XLS)   (ΑΙΤΗΣΗ . PDF)
  2. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο ή αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού όπως ( Ε9, δήλωση κτηματολογίου, τίτλοι κατοχής κ.α.)
  3. Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.

ΠΤΟΛ/ΔΑ 26/10/2020                                                                              Η Δ/ΝΤΡΙΑ

                                                                                                                  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

                                                                                                             ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο