ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
January 30, 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
January 30, 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/EpidomaNaturalDisaster/ , το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα έντυπα, καθώς και φόρμα υπολογισμού του ποσού των αποζημιώσεων ανά δικαιούχο, για ενημέρωση και περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων σε φυσικά πρόσωπα.

Accessibility
Κλείσιμο