ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

email: pronoia@ptolemaida.gr

4.1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
4.1.1. Γραφείο Σχεδιασμού Κοινωνικών Πολιτικών και Κοινωνικής Δικτύωσης
4.1.2. Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων - ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.1.3. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου
4.1.4. Γραφείο Αλλοδαπών και Μεταναστευτικής Πολιτικής
4.1.5. Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
4.2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
4.2.1. Γραφείο Πρόληψης , Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
4.2.2. Γραφείο Διαδημοτικών Δικτύων Δομών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4.3.1. Γραφείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
4.3.2. Γραφείο Πολιτισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο