ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α. ΧΟΛΜΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ
January 31, 2019
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
February 8, 2019

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α. ΧΟΛΜΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υιοθέτηση ψηφίσματος της Δημοτικής  Συμβούλου Α. Χόλμπα για το έκτακτο προσωπικό

To Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας στα πλαίσια της 1ης συνεδρίασης για το 2019 (28-1-2019)

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κατά πλειοψηφία

Υιοθετεί το παρακάτω ψήφισμα που κατέθεσε η Δημοτική Σύμβουλος Αντωνία Χόλμπα και έχει ως εξής:

 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Για το έκτακτο προσωπικό :

“Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Εφεξής, κατοχυρώνεται δια του συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις”.

Η πρόταση να κατατεθεί άμεσα στο προεδρείο της Βουλής και σε όλα τα κόμματα, πλην της φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής»

Με το εν λόγω ψήφισμα διαφώνησε ο ΔΣ Στεφανος Μπίγγας

         Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ.   30/2019

Accessibility
Κλείσιμο