Αρ. Απόφασης 70/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ύστερα από την υπ΄ αρίθμ. 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου, οικονομικού έτους 2016

Αρ. Απόφασης 69/2016 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 71/2016 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α Τριμήνου 2016
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 70/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ύστερα από την υπ΄ αρίθμ. 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου, οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης – 70/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο