ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
January 30, 2018
ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
February 2, 2018

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +30 246 335 01 38
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  31-01-2018

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

     Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη  31  Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα  , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της  αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» , η σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στον κόμβο των Οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην Πόλη της  Πτολεμαϊδας» .

     Αντικείμενο του έργου είναι αντικατάσταση όλου του πεπαλαιωμένου συστήματος φωτεινής σηματοδότησης  με νέο και σύγχρονο σύστημα , αποτελούμενο από φωτεινούς σηματοδότες τύπου LED και ελεγκτή φωτεινής σηματοδότησης νέας τεχνολογίας , ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές και να εξαλειφθούν τα προβλήματα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών που παρουσιάζονται στον εν λόγω κόμβο.

      Επιπλέον προβλέπεται και η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα για την τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια τόσο της εγκατάστασης των φωτεινών σηματοδοτών , όσο και για την τροφοδοσία των μελλοντικών γραμμών ηλεκτροφωτισμού του εν λόγω οδικού κόμβου.

     Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση γείωσης , η οποία περιλαμβάνει το τρίγωνο γείωσης πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας , τους γυμνούς χάλκινους αγωγούς καθώς και ράβδους γείωσης πλησίον κάθε ιστού φωτεινής σηματοδότησης.

      Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος Εορδαίας , καθώς   θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη πλέον  λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών του  συγκεκριμένου Οδικού κόμβου  .

     Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 97.000,00 Ευρώ , ενώ ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι εκατόν πενήντα  (150) ημέρες από τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

Accessibility
Κλείσιμο